Thông tin Doanh nghiệp

Danh bạ Sơn La

Thông tin doanh nghiệp

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DU LỊCH PA PHÁCH
Cập nhật: 6 ngày trước
MST: 5500642364
Vàng A Dê

Bản Nà Kiến,, Xã Đông Sang, Huyện Mộc Châu, Sơn La


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP MƯỜNG THẢI
Cập nhật: 2 tuần trước
MST: 5500642124
Nguyễn Văn Sự

Bản Văn Phúc Yên,, Xã Mường Thải, Huyện Phù Yên, Sơn La


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ TÂM PHƯƠNG
Cập nhật: 2 tuần trước
MST: 5500642068
Nguyễn Thị Phương

Tiểu khu 68,, Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La


UNT XÃ CHIỀNG SUNG
Cập nhật: 2 tuần trước
MST: 5500641917
UNT Xã Chiềng Sung

Xã Chiềng Sung,, Xã Chiềng Sung, Huyện Mai Sơn, Sơn La


UNT THỊ TRẤN HÁT HÓT
Cập nhật: 4 tuần trước
MST: 5500640945
UNT Thị trấn Hát Lót

TK 19,, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Sơn La


UNT XÃ CÒ NÒI
Cập nhật: 4 tuần trước
MST: 5500640952
UNT Xã Cò nòi

TK,, Xã Cò Nòi, Huyện Mai Sơn, Sơn La


UNT XÃ HÁT LÓT
Cập nhật: 4 tuần trước
MST: 5500640977
UNT Xã Hát Lót

Hát lót,, Xã Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Sơn La


UNT XÃ MƯỜNG BON
Cập nhật: 4 tuần trước
MST: 5500640984
UNT Xã Mường Bon

Bản Bó Định,, Xã Mường Bon, Huyện Mai Sơn, Sơn La


UNT XÃ CHIỀNG MAI
Cập nhật: 4 tuần trước
MST: 5500640991
UNT Xã Chiềng Mai

Chiềng mai,, Xã Chiềng Mai, Huyện Mai Sơn, Sơn La


UNT XÃ MƯỜNG CHANH
Cập nhật: 4 tuần trước
MST: 5500641000
UNT Xã Mường Chanh

Mường Chanh,, Xã Mương Tranh, Huyện Mai Sơn, Sơn La


UNT XÃ CHIỀNG CHUNG
Cập nhật: 4 tuần trước
MST: 5500641018
UNT Xã Chiềng Chung

Xã Chiền Chung,, Xã Chiềng Chung, Huyện Mai Sơn, Sơn La


UNT XÃ CHIỀNG BAN
Cập nhật: 4 tuần trước
MST: 5500641025
UNT Xã Chiềng Ban

Chiềng Ban,, Xã Chiềng Ban, Huyện Mai Sơn, Sơn La


UNT XÃ CHIỀNG VE
Cập nhật: 4 tuần trước
MST: 5500641057
UNT Xã Chiềng Ve

Chiềng Ve,, Xã Chiềng Ve, Huyện Mai Sơn, Sơn La


UNT XÃ CHIỀNG KHEO
Cập nhật: 4 tuần trước
MST: 5500641064
UNT Xã Chiềng Kheo

Chiềng Kheo,, Xã Chiềng Kheo, Huyện Mai Sơn, Sơn La


UNT XÃ NÀ ỚT
Cập nhật: 4 tuần trước
MST: 5500641089
UNT Xã Nà ớt

UNT Xã Nà ớt,, Xã Nà ơt, Huyện Mai Sơn, Sơn La


UNT XÃ NÀ BÓ
Cập nhật: 4 tuần trước
MST: 5500641096
UNT Xã Nà Bó

Nà Bó,, Xã Nà Bó, Huyện Mai Sơn, Sơn La


UNT XÃ PHIÊNG CẰM
Cập nhật: 4 tuần trước
MST: 5500641233
UNT Xã Phiêng Cằm

Phiêng Cằm, Xã Phiêng Cằm, Huyện Mai Sơn, Sơn La


UNT XÃ CHIỀNG NƠI
Cập nhật: 4 tuần trước
MST: 5500641258
UNT Xã Chiềng Nơi

Chiềng Nơi, Xã Chiềng Nơi, Huyện Mai Sơn, Sơn La


UNT XÃ CHIỀNG CHĂN
Cập nhật: 4 tuần trước
MST: 5500641184
UNT Xã Chiềng Chăn

Chiềng Chăn,, Xã Chiềng Chăn, Huyện Mai Sơn, Sơn La


UNT XÃ PHIÊNG PẰN
Cập nhật: 4 tuần trước
MST: 5500641201
UNT Xã Phiêng Pằn

Phiêng Pằn, Xã Phiêng Pằn, Huyện Mai Sơn, Sơn La